Vivian & Jessie Frei

WASHINGTON COUNTY HISTORICAL SOCIETY     (Washington County, Utah)

VIVIAN JACOB & JESSIE LENORA HAFEN FREI

(school teacher and postmaster)

BIOGRAPHY

Vivian was a teacher at the Woodward School.

Jesse was the postmaster in Santa Clara for 35 years.


FAMILY

Vivian's Parents and Siblings:
    Jacob Frei
    Lena Reber Frei
        Robert Frei
        Effie Frei
        Della Lena Frei
        [Baby] Frei
        Victor Edward Frei
        Vivian Jacob Frei
        John Claudius Frei
        Elsie Barbara Frei
        Addie Margarett Frei
        Rex Rudolph Frei
        Newell Reber Frei
        Clark Frei
        Cecil Matthias Frei

(11/27/1862-11/29/1950)   (married 1/12/1885)
(11/9/1864-12/4/1951)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)
(xx/xx/1891-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)
(2/8/1893-11/3/1991)   (married Jessie Lenora Hafen)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)

Jessie's Parents and Siblings:  
    John Hafen
    Lenora Knight Hafen
        Arthur Knight Hafen
        Guy Hafen

        Susette Hafen
        Jessie Lenora Hafen
        Carrie Hafen
        John Weston Hafen
        Orval Hafen
        Maxwell Hafen


(11/27/1862-11/21/1946)   (married 2/10/1887)
(2/8/1862-11/7/1913)
(1/14/1888-11/15/1971)   (married Orilla Minerva Woods)
(11/3/1889-4/25/1983)   (married Althea Rebecca Gregerson
    and Nellie Brown Weiler)
(1/20/1892-2/5/1902)
(8/3/1893-11/15/1953)   (married Vivian J. Frei)
(5/20/1896-3/24/1897)
(8/14/1898-8/10/1899)
(11/16/1903-10/3/1964)   (married Ruth Clark)
(11/16/1903-4/19/1988)   (married Emma Estella Bowler and Emily Jones Lee)

Vivian & Jessie's Family:
    Vivian Jacob Frei
    Jessie Lenora Hafen Frei
        Landon Hafen Frei
        Howard Vivian Frei
        Shelby Dean Frei
        Victor Frei
        Dorothy Frei
        Phyllis Frei


(2/8/1893-11/3/1991)   (married 6/2/1914)
(8/3/1893-11/15/1953)
(1/19/1916-10/30/2011)   (married Wanda Graf)
(3/19/1920-8/11/2013)   (married Ora Nell De Lange)
(11/16/1921-3/13/2019)   (married Jewell Gubler)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Gwendolyn Kemp)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Denzil Lloyd Lightner)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Philip Norton)


PHOTOS

TBD


REFERENCES

FamilySearch entry for Vivian Jacob Frei

Find-A-Grave entry for Vivian Jacob "VJ" Frei

FamilySearch entry for Jessie Lenora Hafen

Find-A-Grave entry for Jessie Lenora Hafen Frei