Adolphus Rennie Whitehead

WASHINGTON COUNTY HISTORICAL SOCIETY     (Washington County, Utah)

ADOLPHUS RENNIE WHITEHEAD

(merchant)

BIOGRAPHY

TBD


FAMILY

Parents and Siblings:
    Francis Wilby Whithead
    Elizabeth Jane Jarrold Whitehead
        Emma Whithead
        Charles Whithead
        Alfred Whithead
        Adolphus Rennie Whitehead
        Clara Charlotte Whithead
        Francis Wilby Whithead Jr.
        George Whithead

(5/10/1803-11/18/1862)   (married 7/24/1836)
(1/22/1810-10/29/1895)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)
(6/10/1842-3/6/1895)   (married as shown below)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)

First Wife and Children:
    Mary Elizabeth Goddard Whitehead  
        Xxxxxxx X. Xxxxxxxx
        Xxxxxxx X. Xxxxxxxx
        Xxxxxxx X. Xxxxxxxx
        Xxxxxxx X. Xxxxxxxx
        Xxxxxxx X. Xxxxxxxx
        Xxxxxxx X. Xxxxxxxx
        Xxxxxxx X. Xxxxxxxx
        Xxxxxxx X. Xxxxxxxx


(11/22/1844-5/15/1910)   (married 11/22/1862)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)

Second Wife and Children:
    Myzra Jane Alexander Whitehead
        Xxxxxxx X. Xxxxxxxx


(11/29/1848-2/15/1883)   (married 11/22/1862)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)

Third Wife and Children:
    Mary Ester Wells
        Xxxxxxx X. Xxxxxxxx
        Xxxxxxx X. Xxxxxxxx
        Xxxxxxx X. Xxxxxxxx
        Xxxxxxx X. Xxxxxxxx
        Xxxxxxx X. Xxxxxxxx
        Xxxxxxx X. Xxxxxxxx


(5/7/1852-11/14/1927)   (married 8/22/1879)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)


PHOTOS

TBD


REFERENCES

Memories of Adolphus Rennie Whitehead
by his son, George Frank Whitehead, March 1952

FamilySearch entry for Adolphus Rennie Whitehead

Find-A-Grave entry for Adolphus Rennie Whitehead